Giỏ hàng

17B2 Nguễn Hữu Thọ

Đăng bởi Huy Nguyễn ngày bình luận

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.551453815304!2d105.82478730580998!3d20.970520769508937!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac56027aecd3%3A0x1d6130e4c8c8458c!2sHighlands%20Coffee!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1616125572152!5m2!1svi!2sus" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>

####

Tham khảo đường đi:

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Địa chỉ: 17 BT2 Nguyễn Hữu Thọ, Bắc Linh Đàm, Hà Nội
Số điện thoại: 0862 825 020


Mới hơn

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
Freeship đơn hàng > 1000k
Hỗ trợ nhanh
Hỗ trợ nhanh
Các ngày trong tuần
Thanh toán
Thanh toán
Đa dạng và nhanh chóng
Giao hàng
Giao hàng
Tận nơi, tận nhà